NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Állami légiközlekedés

ÁLLAMI LÉGIKÖZLEKEDÉSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: állami légiközlekedési (State Aviation)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

- szakképzettség:

- állami légijármű-vezető tiszt

- katonai repülésirányító tiszt

- katonai repülőműszaki tiszt

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- State Aviation Pilot

- Military Aerospace Control Officer

- Military Aviation Technical Officer

- választható szakirányok: állami légijármű-vezető, katonai repülésirányító, katonai repülőműszaki

3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi, katonai

4. A képzési idő félévekben: 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

- a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60%)

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit

- a szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 88 kredit

6. A szak képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti tanulmányi területi besorolása: 1041

7. Az alapképzés jellemzői

7.1. Szakmai jellemzők

7.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- műveltség, kultúra, értékek modul (bölcsészettudomány, társadalomtudomány) 4-8 kredit,

- államtudományi modul (állam- és jogtudomány, hadtudomány, nemzetközi és fejlődéstanulmányok, információ- és kommunikációelmélet szakterületekből válogatva) 5-20 kredit,

- egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 2-4 kredit,

- katonai alapismeretek 16-24 kredit,

- gazdasági és humán ismeretek 14-18 kredit,

- természettudományos alapismeretek 22-30 kredit,

- légiközlekedési alapismeretek 30-38 kredit.

7.1.2. A szakirányok tudományágai, szakterületei és kreditaránya:

A szakirányok kreditaránya további 88-116 kredit

a) állami légijármű-vezető szakirány

- légiközlekedési-repülési- és szakharcászati ismeretek 40-48 kredit,

- légijármű-vezetői alapismeretek 18-26 kredit,

- légijárművek légi és földi üzemeltetési eljárásai és üzemeltetési gyakorlata 30-42 kredit;

b) katonai repülésirányító szakirány

- légiközlekedési-repülési- és szakharcászati ismeretek 40-48 kredit,

- repülésirányítói alapismeretek 16-26 kredit,

- repülésirányító eljárások és repülésirányítás gyakorlata 32-42 kredit;

c) katonai repülőműszaki szakirány

- repülőműszaki alapozó ismeretek 28-36 kredit,

- repülő gépészeti és avionikai alapismeretek 14-22 kredit,

- repülő gépészeti és avionikai szakmai ismeretek, légijármű rendszerismeretek, légijármű üzemeltetési ismeretek 46-58 kredit.

7.2. Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001., 2.2.2.2. szintű nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. Az állami légijármű vezető és a katonai repülésirányító szakirányon végzettek minimum ICAO LEVEL 4 vizsgával kell, hogy rendelkezzenek.

7.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A honvéd tisztjelöltek számára az 1. szakmai gyakorlat mindhárom szakirányon közös, mely során 1 hetes „túlélő kiképzésen” vesznek részt. A 2. szakmai gyakorlat A légijármű-vezető jelöltek az MH 86. Helikopter Bázison kötelező ejtőernyős ugrásokat hajtanak végre 2 hétben, ezzel egy időben a repülésirányító jelöltek a szolnoki katonai repülőtér üzemeltetésének, szolgálatainak, mindennapi munkáját ismerik meg és bemutató-utasrepülésen vesznek részt 1 hét időtartamban. A 3. szakmai gyakorlat A légijármű-vezető jelöltek kiképzési repüléseket hajtanak végre a szolnoki repülőtéren (repülő-tábor, repülési időgyűjtés), a repülésirányító hallgatók a Magyar Honvédség légvédelmi, vagy légiforgalmi irányító központjaiban gyakoroljak be az irányító asszisztensi feladataikat. A 4. szakmai gyakorlat a 8. szemeszter végét követő 8 hét időtartamú gyakorlat, mely a repülésirányító jelöltek számára annál az alakulatnál kerül végrehajtásra, ahová a végzést követően beosztásba lettek tervezve (felkészítés az első tiszti beosztásra). A szakmai gyakorlat célja az elsajátított elméleti ismeretek és nagyszámú szimulációs gyakorlatok után a valós repülések irányítása, valós irányítói munkahelyről. A légijármű vezetők az egyéni felkészülési terv szerinti gyakorlati repüléseiket folytatnak (repülő-tábor, repülési időgyűjtés) a szolnoki repülőtéren. A katonai repülőműszaki hallgatók a Magyar Honvédség repülő alakulatainak repülőműszaki szolgálatainál gyakorolják a repülőgépek napi kiszolgálásával és azok üzemeltetésével járó szakmai feladatokat. A szakmai gyakorlat részletes követelményeit a szak tanterve határozza meg.

Szakfelelős:  Dr. Palik Mátyás ezredes egyetemi docens

 

Állami légiközlekedési alapszak tantervi háló 2020-tól

Állami légiközlekedési alapszak tanterve 2020-tól

Állami légiközlekedési alapszak tantervi háló 2019-től

Állami légiközlekedési alapszak tanterve 2019-től