Állami légiközlekedés

Állami légiközlekedési alapképzési szak

Az alapképzési szak megnevezése: állami légiközlekedési (State Aviation)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
 • szakképzettség:
  • állami légijármű-vezető tiszt (State Aviation Pilot);
  • katonai repülésirányító tiszt (Military Aerospace Control Officer);
 • katonai repülőműszaki tiszt (Military Aviation Technical Officer).
 • az alapképzési szak tudományági besorolása: hadtudomány
 • Képzési terület: államtudományi
 • Felsőoktatási terület: katonai
 • A képzési idő félévekben: 8 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Alapozó ismeretek:

49-86 kredit

Légiközlekedési alapismeretek

30-38 kredit

A szakirányok kreditaránya

88-116 kredit

Szakdolgozat védés:

10 kredit

Szabadon választható tárgyak:

12 kredit

 

Az alapképzési szakon folyó képzés szakirányai:

állami légijármű-vezető - State Aviation Pilot;

katonai repülésirányító - Military Aerospace Control;

katonai repülőműszaki - Military Aviation Technical.

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakemberek képzése, akik a szükséges általános katonai és speciális légiközlekedési, repülőműszaki alapismeretekkel rendelkeznek, képesek az állami célú légiközlekedés nemzeti és nemzetközi elvárások szerinti sajátos, védelmi célú feladatainak végrehajtására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak az állami szféra repüléssel és légiközlekedéssel foglalkozó szervezeteinél a szakirányuknak megfelelően légijármű-vezetői, repülésirányítói és repülő-műszaki tevékenységek ellátására. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Szakmai gyakorlat:

A honvéd tisztjelöltek számára az 1. szakmai gyakorlat mindhárom szakirányon közös, mely során 1 hetes „túlélő kiképzésen” vesznek részt. A 2. szakmai gyakorlat A légijármű-vezető jelöltek az MH 86. Helikopter Bázison kötelező ejtőernyős ugrásokat hajtanak végre 2 hétben, ezzel egy időben a repülésirányító jelöltek a szolnoki katonai repülőtér üzemeltetésének, szolgálatainak, mindennapi munkáját ismerik meg és bemutató-utasrepülésen vesznek részt 1 hét időtartamban. A 3. szakmai gyakorlat A légijármű-vezető jelöltek kiképzési repüléseket hajtanak végre a szolnoki repülőtéren (repülő-tábor, repülési időgyűjtés), a repülésirányító hallgatók a Magyar Honvédség légvédelmi, vagy légiforgalmi irányító központjaiban gyakoroljak be az irányító asszisztensi feladataikat. A 4. szakmai gyakorlat a 8. szemeszter végét követő 8 hét időtartamú gyakorlat, mely a repülésirányító jelöltek számára annál az alakulatnál kerül végrehajtásra, ahová a végzést követően beosztásba lettek tervezve (felkészítés az első tiszti beosztásra). A szakmai gyakorlat célja az elsajátított elméleti ismeretek és nagyszámú szimulációs gyakorlatok után a valós repülések irányítása, valós irányítói munkahelyről. A légijármű vezetők az egyéni felkészülési terv szerinti gyakorlati repüléseiket folytatnak (repülő-tábor, repülési időgyűjtés) a szolnoki repülőtéren. A katonai repülőműszaki hallgatók a Magyar Honvédség repülő alakulatainak repülőműszaki szolgálatainál gyakorolják a repülőgépek napi kiszolgálásával és azok üzemeltetésével járó szakmai feladatokat.

 

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. szerint 2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. Az állami légijármű vezető és a katonai repülésirányító szakirányon végzettek minimum ICAO LEVEL 4 vizsgával kell, hogy rendelkezzenek.

 

Szakfelelős:

Dr. Palik Mátyás ezredes egyetemi docens

 

Állami légiközlekedési alapképzési szak_honlapon.pdf
PDF letöltése
Tajekoztato_Repuloorvosi_vizsgalatrol.pdf
PDF letöltése