Állami légiközlekedés

Állami légiközlekedési alapképzési szak

 

Az alapképzési szak megnevezése: állami légiközlekedési (State Aviation)

 

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)
  •  szakképzettség:
  • állami légijármű-vezető tiszt (State Aviation Pilot);
  • katonai repülésirányító tiszt (Military Aerospace Control Officer).
  • az alapképzési szak tudományági besorolása: hadtudomány
  • Képzési terület: államtudományi
  • Felsőoktatási terület: katonai
  •  A képzési idő félévekben: 8 félév

 

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

Alapozó ismeretek:                                                                           92 kredit;

Szakmai törzsanyag:                                                                         82 kredit;

Differenciált szakmai ismeretek (szakdolgozattal együtt):              66 kredit;

Szakdolgozat védés:                                                                         10 kredit;

Szabadon választható tárgyak:                                                          12 kredit;

 

Az alapképzési szakon folyó képzés szakirányai: állami légijármű-vezető – State Aviation Pilot; katonai repülésirányító – Military Aerospace Control

 

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan felsőfokú végzettségű légiközlekedési szakemberek képzése, akik a szükséges általános (katonai) és speciális (légiközlekedési) alapismeretekkel rendelkeznek, képesek az állami célú légiközlekedés nemzeti és nemzetközi elvárások szerinti sajátos (védelmi) feladatainak végrehajtására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak az állami szféra repüléssel és légiközlekedéssel foglalkozó szervezeteinél a szakirányuknak megfelelően légijármű-vezetői és repülésirányítói tevékenység ellátására, légijárművek légi és földi üzemeltetésére, légi vezetési, valamint-irányítási rendszerek kezelésére, a repülési feladatok tervezésével, szervezésével, biztosításával kapcsolatos teendők végzésére. A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

Szakmai gyakorlat:

A honvéd tisztjelöltek számára az 1. szakmai gyakorlat mindkét szakirányon közös, mely során 2 hetes „túlélő kiképzésen” vesznek részt. A 2. szakmai gyakorlat 3 hetes. A légijármű- vezető jelöltek az MH 86. Helikopter Bázison kötelező ejtőernyős ugrásokat hajtanak végre, ezzel egy időben a repülésirányító jelöltek a szolnoki katonai repülőtér üzemeltetésének, szolgálatainak, mindennapi munkáját ismerik meg és bemutató-utasrepülésen vesznek részt. A

3. szakmai gyakorlat 4 hét időtartamban kerül lebonyolításra. A légijármű-vezető jelöltek kiképzési repüléseket hajtanak végre a szolnoki repülőtéren (repülő-tábor, repülési időgyűjtés), a repülésirányító hallgatók a Magyar Honvédség légvédelmi, vagy légiforgalmi irányító központjaiban gyakoroljak be az irányító asszisztensi feladataikat. A 4. szakmai gyakorlat a 8. szemeszter végét követő 6 hét időtartamú szakmai gyakorlat, mely a repülésirányító jelöltek számára annál az alakulatnál kerül végrehajtásra, ahová a végzést követően beosztásba lettek tervezve (felkészítés az első tiszti beosztásra). A szakmai gyakorlat célja az elsajátított elméleti ismeretek és nagyszámú szimulációs gyakorlatok után a valós repülések irányítása, valós irányítói munkahelyről. A gyakorlat végén kerül sor, az adott alkulatnál a Záróvizsga gyakorlati részének a lebonyolítására, ami valós körülmények közötti irányítói feladatokból áll. A pilóta jelöltek az egyéni felkészülési terv szerinti gyakorlati repüléseiket folytatják (repülő-tábor, repülési időgyűjtés), amelynek végén, a repülésirányító jelöltekhez hasonlóan gyakorlati záróvizsgát tesznek bizottság előtt.

 

Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert STANAG 6001. szerint

2.2.2.2. nyelvvizsga-bizonyítvány szükséges. ezen túl a végzettek minimum ICAO LEVEL 4 vizsgával kell, hogy rendelkezzenek

 

Szakfelelős:

Dr. Palik Mátyás ezredes egyetemi docens

Állami légiközlekedés.pdf
PDF letöltése