NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

A Katonai Nemzetbiztonsági Kibertér Műveleti Szakcsoport (a továbbiakban: Szakcsoport) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének bázisán került megalakításra azzal a céllal, hogy a nemzetbiztonsági és a kibertér műveleti témakörök kutatásának szintetizálásához biztosítson szervezett kereteket.

A Szakcsoport alaprendeltetése, hogy önálló kutatási tevékenység mellett törekedjen a témakörben érintett kutatócsoportok, intézmények és egyéni kutatók összekapcsolására, megalapozva egy olyan hosszú távú és multidiszciplináris együttműködés lehetőségét a releváns témakörök vizsgálata kapcsán, ami biztosítja az alkalmazkodást a kibertérben tapasztalható biztonsági kérdések sokrétűségéhez.

A Szakcsoport elnevezése, portfóliója és személyi állománya, valamint kari elhelyezkedése révén a kibertér és kiberbiztonság – mint fő kutatási irányvonal – komplex témaköre mellett a katonai és a katonai nemzetbiztonsági vonatkozásokra koncentrál. Ez nem jelenti azt, hogy a Szakcsoport ne lenne nyitott az e témakörökön túli együttműködésekre és témakutatásokra. A kibertér egyik sajátossága a magas modifikációs képesség. A mai, döntően még nem katonai súlyú kibertéri kihívások, kérdések a 21. század változó biztonsági környezetében később akár jelentős katonai, vagy katonai nemzetbiztonsági relevanciával is bírhatnak, ahogy ezt az orosz-ukrán háború és az azt megelőző időszak kibertéri eseményei kapcsán is tapasztalhattuk.

A szükségszerű digitalizáció, a biztonságra vonatkozó kérdések komplexitása miatt a műszaki-technikai, szabályozási dimenziók mellett kiemelt jelentőségű az átfogó megközelítés, a kibertérrel kapcsolatos társadalmi, gazdasági, tudatossági és egyéb pszichológiai kérdések vizsgálata. Ez megfogalmazható úgy is, hogy a kiberbiztonság társadalmi vonatkozásai kiemelt figyelmet igényelnek, összhangban a NATO és tagállamai azon törekvésével, mely szerint fokozni kell a szövetségesek ellenálló képességét (resilience). E célok kapcsán a Szakcsoport megalakulásakor követendő példa a NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ, valamint az EU-s Hibrid Fenyegetések Elleni Kiválósági Központ tevékenysége.

A Szakcsoport az alapítás óta különösen a multidiszciplináris kutatások terén tudott intenzíven építkezni. Ennek eredményei a Military and Intelligence CyberSecurity Research Paperben és több más publikációs platformon is megjelentek már. Emellett a Szakcsoport kutatói az elmúlt két évben a kiberteret érintő értékes kutatásokkal tudták támogatni a TKP2021-NVA-16 számú NKE-n folyó, illetőleg a TKP2021-NVA-24 számú KNBSZ-nél zajló kutatásokat is.

Bízunk abban, hogy szakmai tevékenységünk felkelti a Tisztelt Olvasók érdeklődését, illetve fokozza a Tisztelet Kollégák és Kutatótársak együttműködési törekvéseit, illetve közös kutatásra való hajlandóságát!

Tisztelettel:

Dr. Magyar Sándor PhD tanszékvezető egyetemi docens

szakcsoport vezető