NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Bemutatkozás

A Katonai Nemzetbiztonsági Kibertér Műveleti Szakcsoport (a továbbiakban: Szakcsoport) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének bázisán került megalakításra azzal a céllal, hogy a nemzetbiztonsági és a kibertér műveleti témakörök kutatásának szintetizálásához biztosítson szervezett kereteket.

A Szakcsoport alaprendeltetése, hogy önálló kutatási tevékenység mellett törekedjen a témakörben érintett kutatócsoportok, intézmények és egyéni kutatók összekapcsolására, megalapozva egy olyan hosszú távú és multidiszciplináris együttműködés lehetőségét a releváns témakörök vizsgálata kapcsán, ami biztosítja az alkalmazkodást a kibertérben tapasztalható biztonsági kérdések sokrétűségéhez.

A Szakcsoport elnevezése, portfóliója és személyi állománya, valamint kari elhelyezkedése révén a kibertér és kiberbiztonság komplex témakörén belül a katonai és a katonai nemzetbiztonsági vonatkozásokra koncentrál. Ez nem jelenti azt, hogy a Szakcsoport ne lenne nyitott az e témakörökön túli együttműködésekre és témakutatásokra. A kibertér egyik sajátossága a magas modifikációs képesség. A mai, egyelőre nem katonai jellegű kihívások, kérdések a 21. század változó biztonsági környezetében később akár katonai, vagy katonai nemzetbiztonsági relevanciával is bírhatnak.

A szükségszerű digitalizáció, a biztonságra vonatkozó kérdések komplexitása miatt a műszaki-technikai, szabályozási dimenziók mellett kiemelt jelentőségű az átfogó megközelítés, a kibertérrel kapcsolatos társadalmi, tudatossági és egyéb pszichológiai kérdések vizsgálata. Ez megfogalmazható úgy is, hogy a kiberbiztonság társadalmi vonatkozásai kiemelt figyelmet igényelnek, összhangban a NATO és tagállamai azon törekvésével, mely szerint fokozni kell a szövetségesek ellenálló képességét (resilience). E célok kapcsán a Szakcsoport megalakulásakor követendő példa a NATO Kibervédelmi Kiválósági Központ, valamint az EU-s Hibrid Fenyegetések Elleni Kiválósági Központ tevékenysége.

A Szakcsoport létrehozásának a tudományos alapokon nyugvó együttműködések élénkítése mellett oka az az alapvetés, hogy a kibertérrel összefüggő szakmai munka, illetve a stratégiai, operatív és szabályozási állami döntéshozatal akkor lehet hatékony, ha a közszolgálati pályakörök tekintetében elsődleges utánpótlás képzési, kutatási feladatokat ellátó intézményen belül kialakításra kerül egy sokrétű, tudományos háttérinformációk, elemzések, javaslatok kidolgozására képes intézményi keret, melynek a Szakcsoport egy új, katonai és katonai nemzetbiztonsági eleme.

Az alapításkor a célok megfogalmazásakor a létesítésre és a keretek szakmai tartalommal való feltöltésére felkért szakértők két témakört jelöltek meg fő irányként:

       – A kiberbiztonság, a honvédelem és a katonai nemzetbiztonsági tevékenységek szakmai metszéspontjai, a lehetséges fejlesztési irányok dr. Kassai Károly (PhD) vezetésével.

       – A katonai és katonai nemzetbiztonsági kibertér műveleti képességekkel összefüggő szabályozási és kormányzástani kérdések és lehetséges fejlesztési irányok dr. Farkas Ádám (PhD) vezetésével.

A Szakcsoport 2021. tavaszi megalapítására figyelemmel az első év fő feladata a fenti témák kutatásának, elemzésének megkezdése, illetve a működési keretek kialakítása, ami magában foglalja az első három-öt év kutatási céljainak megfogalmazását és a vonatkozó kutatások megkezdését is.

 

Bízunk abban, hogy szakmai tevékenységünk rövidesen felkelti a Tisztelt Olvasók érdeklődését, illetve fokozza a Tisztelet Kollégák és Kutatótársak együttműködési törekvéseit, illetve közös kutatásra való hajlandóságát!

 

Tisztelettel:

Dr. Kassai Károly (PhD) címzetes egyetemi docens

szakcsoport vezető