NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Research Paper

Research Paper

 

Military and Intelligence CyberSecurity Research Paper

Szerkesztők / Editors:

Dr. Farkas Ádám PhD

Dr. Magyar Sándor PhD

 

Kiadó / Publisher:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

University of Public Service (Hungary), Faculty of Military Sciences and Officer Training, National Security Institute Department of Military National Security

 

Kiadó képviselője / Representative of the publisher:

Dr. Magyar Sándor PhD

 

Elérhetőségek /Contacts:

https://nbi.uni-nke.hu/oktatasi-egysegek/katonai-nemzetbiztonsagi-tanszek/katonai-nemzetbiztonsagi-kiberter-muveleti-szakcsoport/researchpaper

farkas.adam@uni-nke.hu | magyar.sandor@uni-nke.hu

1011 Budapest, Hungária krt. 9-11. /9-11. Hungária Blvd., Budapest, H1011

ISSN: 2786-3778

 

A sorozat egyes számaiban foglalt vélemények, állásfoglalások a szerzők saját véleményét tükrözik. Azok nem tekinthetők sem a kiadó, sem a szerzőt foglalkoztató intézmények hivatalos álláspontjának.

The opinions and resolutions included in each issue of the series reflect the authors' own opinions. They should not be construed as an official point of view of either the publisher or the institutions employing the author.

 

Megjelent lapszámok / Published Issues

2023

MIC RP 2023-1 Oláh István - Magyar Sándor Biztonsági kérdések egy publikus felhőben.pdf

MIC RP 2023-2 - Bartkó Róbert-Sántha Ferenc - A kibertér műveletek büntetőjogi értelmezésének lehetőségei.pdf

MIC RP 2023-3 - Dobák Imre-Kenedli Tamás - Információszerzési tendenciák és kihívások a kibertérben rejlő lehetőségek és a mesterséges intelligencia viszonylatában.pdf

MIC RP 2023-4 - Bereczki Dávid-Csendes László-Egri Gyula - A mesterséges intelligencia helye és szerepe a az államok és társadalmak 21. századi biztonságában.pdf

MIC RP 2023-5 - Szádeczky Tamás - Az ellátórendszerek kiberbiztonsági kitettsége napjainkban, különös tekintettel a vízközmű-infrastruktúrára.pdf

MIC RP 2023-6 - Glavanits Judit - A gazdasági folyamatok digitalizációjának egyes biztonsági és szabályozási kérdései.pdf

MIC RP 2023-7 - Ináncsi Mátyás - Közösségi média és dezinformáció.pdf

MIC RP 2023-8 - Kassai Károly - Az ellenálló képességre (resilience) vonatkozó NATO, EU általános követelmények fontosabb megjelenítéseinek áttekintése.pdf

2022

2022/1. Kelemen Roland - Cyberfare Sate - Egy hibrid állammodell 21. századi születése

2022/2. Ádám Farkas - THE UK’S National Cyber Force - Beginning of a Hybrid Trend or a New Answer for Cyber Domain

2022/3. Pongrácz Alex - Variációk hibrid állammodell-építésre

2022/4. Vikman László - Szempontok a kibertér egyes aktuális fenyegetéseinek jogi értékeléséhez

2022/5. Kassai Károly - A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek fejlesztéséhez szükséges, továbblépést megalapozó vizsgálat – Egy zöld könyv kialakításának támogatása

MIC_RP-2022_6 Pongrácz Alex - Gondolatok a kibertér és a digitalizáció állammodell-kérdésre gyakorolt hatásairól.pdf

MIC_RP-2022_7 Kádár Pál - A kibertér és a kibertér műveleti képességek jelentősége a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásának fejlesztésében.pdf

MIC_RP-2022_8 Bányász Péter - Krasznay Csaba - Tóth András - A kibervédelem szakpolitikai szintjének helyzete és kihívásai Magyarországon, az EU-ban és a NATO-ban.pdf

MIC_RP-2022_9 Kassai Károly - A kibertér műveleti képességek szerepének, jelentőségének és fókuszának evolúciója a NATO stratégiai dokumentumai alapján.pdf

MIC_RP-2022_10 Simon László - Az egyén mint nem állami szereplő a kibertérben megjelenő fenyegetési palettán.pdf

MIC_RP-2022_11 Hódos László - A kibertér és a mesterséges intelligencia jelentősége és kihívásai a jogállamok nemzetbiztonsági feladatellátásában.pdf

MIC_RP-2022_12 Gál István - Bartkó Róbert - A kibertérben megjelenő kihívások és fenyegetések büntetőjogi kezelésének tendenciái.pdf

MIC_RP-2022_13 Spitzer Jenő - Vikman László - Katonai és nemzetbiztonsági képességfejlesztések és azok jogi, jogpolitikai háttere egyes transzatlanti államokban.pdf

 

 

2021

2021/1. Farkas Ádám: Kibertér művelet: hírszerző, rendészeti és katonai műveletek elegye? Gondolatok az angol National Cyber Force kapcsán

2021/2. Vikman László: A német kiberbiztonsági szisztéma áttekintése. Szervezeti keretek, különös tekintettel a nemzetbiztonsági szolgálatok és a hadsereg szerepére és kapcsolatára, valamint a szabályozási háttér alakulására

2021/3. Spitzer Jenő A francia kibervédelmi és kiberbiztonsági rendszer egyes stratégiai aspektusai

2021/4. - Petruska Ferenc - Vikman László: Egy formabontó hírszerzési nyilatkozat a jogi sérülékenységek szempontjából