NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Hírek, aktualitások

Különleges robbantás foglalkozáson a felderítő és műszaki honvéd tisztjelöltek

Honvéd tisztjelöltek a Ludovika-történeti Kutatóműhely foglalkozásán

Légvédelmi rakétás hadnagyok belső avatása

2018.08.17.-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tüzér hagyományai szerint, a belső avató ünnepség előtt külön teremben gyűlt össze a Műveleti Támogató Tanszék légvédelmi szakcsoportján végzett négy leendő hadnagy, hogy idén is átvehessék a tüzérek tanulmányait ösztönző és jutalmazó két alapítvány elismerését és emlékérmeit.

 A rendezvényt Dr. Pohl Árpád dandártábornok, dékán képviseletében jelenlétével megtisztelte Dr. Szászi Gábor ezredes oktatási dékánhelyettes, és Dr. Habil Horváth Tibor ezredes, a Katonai Vezetőképző Intézet intézetigazgatója és Dr. habil Berek Tamás alezredes, a Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetője.

A Nagyváradi Magyar Királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Köre  által létrehozott „Szent Borbála Tüzér alapítvány” tanulmányi és közösségi munkája elismeréseként díszoklevéllel és névre szóló arany Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Zólyomi Bálint Ákos, Papp Zsófia és Tóth Bálint légvédelmi tüzér szakon végzett hadnagyot. Díszoklevéllel és névre szóló ezüst Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Szathmári Zoltán légvédelmi tüzér szakon végzett hadnagyokat. A „Szent Borbála Tüzér alapítvány” jutalmait Dr. Szászi Gábor ezredes, valamint Dr. Lamper László ny. őrnagy adták át.
Megemlékezés vitéz Somogyi Endre altábornagy halálának 50. évfordulója alkalmából

Ez év szeptember 8-án, az MH Geoinformációs Szolgálat megbízott szolgálatfőnöke meghívására, tanszékünk Katonaföldrajzi és tereptan szakcsoportjának oktatói részt vettek vitéz Somogyi Endre altábornagy úr halálának 50. évfordulója alkalmából a Kispesti temető 59-es parcellájánál megtartott megemlékezésen és koszorúzáson.

A család megjelent tagjait, valamint az MH Geoinformációs Szolgálat, a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőit Szalay László alezredes mb. szolgálatfőnök köszöntötte, majd felkérte tanszékünk egyetemi tanárát, Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes asszonyt az elmúlt fél évszázadban méltatlanul elfelejtett magasan képzett katona, gyakorló térképész, katonaföldrajzi szakértő, katonai szakíró munkásságának felelevenítésére. A megemlékezés szövegét változtatás nélkül tesszük közzé.

Konferencia a közszolgálati képzésfejlesztésért

„A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretén belül 2017. szeptember 6-án 9.00 órától került végrehajtásra a „Közszolgálati képzésfejlesztés az oktatástechnológián és képzésmenedzsmenten keresztül” című konferencia. A konferenciát Dr. habil. Horváth Tibor ezredes nevében Dr. Für Gáspár alezredes nyitotta meg. A konferenciát személyes jelenlétével tisztelte meg Szalay László alezredes a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat mb. szolgálatfőnöke.A konferencia célja volt a szerzők által kidolgozott tananyag és a lektorok által ajánlott változtatások bedolgozásának bemutatása.

 

A konferencián bemutatásra került az első éves honvédtisztjelöltek számára készülő tankönyv tizenöt fejezete. A konferencia összegzett megállapítása az volt, hogy a kidolgozott tananyag megfelel az első éves honvédtisztjelöltek felkészüléséhez. A tananyag várhatóan 2017 végén elektronikus formában minden érdeklődő számára elérhetővé válik.

A tananyag, a hozzá tartozó tesztkérdésekkel és megoldó kulccsal, az ILIAS távoktatási rendszeren keresztül lesz elérhető az első éves honvéd tisztjelöltek számára, akik felkészülésük érdekében korlátlan számú próbatesztet hajthatnak végre ismereteik bővítése és a vizsgára való felkészülés érdekében.

Budapest, 2017. szeptember 6-án

Dr. Für Gáspár alezredes

Tüzér és légvédelmi hadnagyok belső avatása

2017. augusztus 16-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tüzér hagyományai szerint, a belső avató ünnepség előtt, külön teremben gyűlt össze a légvédelmi- és tábori tüzér specializációkon végzett hét leendő hadnagy, hogy idén is átvehessék a tüzér honvéd tisztjelöltek tanulmányait ösztönző és jutalmazó két alapítvány elismerését és emlékérmeit. A Műveleti Támogató Tanszék rendezvényét Dr. Pohl Árpád ezredes a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, valamint Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, a Katonai Vezetőképző Intézet intézetigazgatója is megtisztelte jelenlétével.

Az Izsák Dezső emlékére alapított „A Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány oklevelét, kitűzőjét és pénzbeli támogatását a tábori tüzér specializáción minden évben a legjobb eredménnyel végzett honvéd tisztjelölt veheti át, melyet 2017-ben Bánki Szabolcs tábori tüzér hadnagy nyerte el.

A Nagyváradi Magyar Királyi Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Köre által létrehozott „Szent Borbála Tüzér alapítvány” tanulmányi és közösségi munkája elismeréseként díszoklevéllel és névre szóló arany Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Böhm Lilla, Mészáros Csongor, Nagy Dániel légvédelmi tüzér specializáción végzett, valamint Bánki Szabolcs tábori tüzér specializáción végzett hadnagyokat. Díszoklevéllel és névre szóló ezüst Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Kurucsai Viktor légvédelmi tüzér specializáción végzett és Tallér Tamás Miklós tábori tüzér specializáción végzett hadnagyokat. Díszoklevéllel és névre szóló bronz Szent Borbála emlékéremmel jutalmazta Gerencsér Gergő tábori tüzér specializáción végzett hadnagyot. A „Szent Borbála Tüzér alapítvány” és  „A Jó Magyar Tüzérekért” alapítvány elismeréseit  Dr. Pohl Árpád ezredes, valamint Dr. habil. Horváth Tibor ezredes adta át. 

Tüzérségi éleslövészeten a honvéd tisztjelöltek

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Műveleti Támogató Tanszék IV. éves tüzér honvéd tisztjelöltjei (5 fő) — a tüzér szakcsoportnak idén nincsen harmadéves hallgatója — a 2016/2017. tanulmányi év megkoronázásaként, kettő hetes tábori kihelyezésen és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlaton vettek részt a Bakony Harckiképző Központ Várpalotai gyakorló- és lőterén.

A gyakorlat Dr. Szabó Tibor alezredes egyetemi docens, a Műveleti Támogató Tanszék tüzér szakcsoport vezetőjének irányításával zajlott. Az NKE HHK tüzéreivel együtt gyakoroltak az MH Altiszti Akadémia (AA) tiszthelyettes hallgatói is. Az MH AA hallgatóinak tevékenységét Sákán andrás hadnagy irányította. A tüzérségi éleslövészetet az MH 25. Klapka György Lövészdandár 101. ágyútarackos osztály (megbízott parancsnok: Csányi Henrik őrnagy) és a 36. IPTR osztály állománya (ütegparancsnok: Vétek Miklós százados) szolgálta ki. A gyakorlat lőtéri támogatását és logisztikai kiszolgálását az MH Bakony Harckiképző Központ és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár kijelölt állománya biztosította.

Az első héten a IV. éves honvéd tisztjelölt állomány 152 mm-es D-20-as típusjelű ágyútarackkal megosztott irányzású egyéni tűzfeladatokat és vizsga tűzfeladatokat hajtottak végre. A honvéd tisztjelöltek végrehajtották a lő- és tűzvezetési szabályzatban előírt tűzfeladatokat. A lövegek parancsnoki és irányzói beosztásaiban az MH AA tiszthelyettes hallgatói tevékenykedtek. A IV. éves honvéd tisztjelöltek emellett az aknavetővel és az irányított páncéltörő rakétákkal (IPTR) végrehajtandó tűzfeladatokat gyakorolták. A megosztott irányzású egyéni tűzfeladatok keretében május 23-24. között a honvéd tisztjelöltek mindösszesen 25 tűzfeladatot hajtottak végre.

A lövészet első éles gránátját a közelmúltban elhalálozott öreg tüzér bajtársunk, Fodor Mihály nyugállományú alezredes, a Tüzér Tanszék volt oktatója emlékére, neki feliratozva lőtték ki.

Május 25-én az állomány végrehajtotta a közvetlen irányzású tűzfeladatokat. A honvéd tisztjelöltek Konkursz és Metisz IPTR-rel az 1. sz. és a 2. sz. harci tűzfeladatot, 82 mm-es aknavetővel, félközvetlen irányzással az 1/a. raj- és szakasz tűzfeladatot hajtották végre, valamint D-20 ágyútarackkal 1/A szakasz tűzfeladatot hajtottak végre.

 

Az MH AA hallgatói Metisz IPTR-rel az 1. sz. és a 2. sz. harci tűzfeladatot, D-20 ágyútarackkal 1. sz. és 2. sz. közvetlen irányzású feladatot, 82 mm-es aknavetővel, félközvetlen irányzással az 1/a. raj tűzfeladatot hajtották végre. Az éleslövészet második hetében 61 közvetlen irányzású feladatot hajtott végre a tisztjelölt állomány

Május 25-én a közvetlen irányzású lövészet szünetében került sor arra a rendszeres megemlékezésre, melynek során a tüzérek az 1994. július 25-i várpalotai, 120 mm-es aknavetővel bekövetkezett, több áldozatot is követelő baleset halottaira emlékeztek meg. A honvéd tisztjelöltek és a 101-es tüzérosztály állományának sorfala között, a lőtéren található emlékműnél koszorút helyezett el az NKE nevében Dr. habil Horváth Tibor ezredes intézetigazgató, Dr. Szabó Tibor alezredes valamint Sári Szabolcs őrnagy, az MH Ludovika zászlóalj megbízott parancsnoka, tiszteletbeli tüzér; a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület nevében Török Miklós ny. vezérőrnagy, egykori MH tüzérfőnök és Tóth Gábor ny. ezredes; az MH 25. Klapka György lövészdandár nevében Horváth Gábor dandártábornok, a lövészdandár parancsnoka, tiszteletbeli tüzér és Csányi Henrik őrnagy; valamint Tolna város képviseletében Apelshofer Ágnes polgármester és Berta Zoltán alpolgármester.

Június 30-án éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat végrehajtására került sor, ahol 10 kötelék tűzfeladatot hajtott végre az állomány.

Összességében elmondható hogy rendkívül eredményes gyakorlatot teljesített a Tanszék oktatói és honvéd tisztjelölt állománya. A IV. éves tüzér honvéd tisztjelöltek, illetve az MH AA hallgatói számot adtak eddig megszerzett ismereteikről, tudásuk kellően stabil alapot jelent leendő beosztásuk ellátásához.

2017. június 02.

Magyar Gergely százados

Negyedéves tüzér tisztjelöltek várpalotai kihelyezése

2017.05.15-19. között a várpalotai lőtéren egyhetes kihelyezésen vettünk részt. A kihelyezés során a hétfői és keddi nap első felében a 36. páncéltörő osztállyal hajtottunk végre feladatokat, majd kedd 12-00-tól, a 101.-es tüzérosztályhoz csatlakoztunk.

Hétfőn történt meg a páncéltörő osztállyal a tűzfeladat „száraz” begyakorlása. A gyakorlás időtartama alatt mi, tisztjelöltek is átnéztük a BRDM-2-es harcjárműveket, valamint normaidőre gyakoroltuk a harcjárművek elfoglalását, illetve harchoz és harctóltételeit. Kedd reggel segédkeztünk a Konkursz páncéltörő rakéták bevizsgálásában. A nap további részében az alegységek végrehajtották az éles lövészetet álló és mozgó célokra, amit mi a pódiumról, a parancsnoki állomány mellől figyeltünk meg, így alkalmunk nyílt megfigyelni, hogy a páncéltörő osztálynál milyen parancsokat alkalmaznak a tűzfeladat végrehajtása során, illetve mi a tevékenység a tűzfeladatot követően.

A délutánt már a 101-es tüzérosztállyal töltöttük, amely 6 löveggel vett részt a gyakorlaton. A tűzlépcső elfoglalta a részére kijelölt tüzelőállást. A tüzérfigyelők állománya a Baglyas-hegyen kettő figyelőpontot foglalt el. Ettől az időponttól mi, tisztjelöltek kettő csapatra oszlottunk. Kettő fő, Bánki htj. és Tallér htj. a tüzelőállásban tevékenykedtek, míg Hekeli htj., Gerencsér htj. és Kiss htj. a figyelőpontra kerültek. Megfigyeltük, hogy az állománytáblában lévő beosztások feltöltetlensége következtében a figyelőpontnak, a figyelőpont parancsnoknak milyen problémákkal kell megküzdenie, amikor például nem rendelkezik híradó katonával.

A keddi napon a tüzérosztály végrehajtotta az éjszakai lövészetet, kettő célra belövéssel, valamint hatástűzzel. Az éjszakai tűzmegfigyelésben a Vectronix Jim tűzmegfigyelő eszköz segített, melynek éppen akkor tartották a harcászati tesztelését.

Szerdán az összpontosítási körlet elfoglalása történt, valamint elkészítettük a közelbiztosítási vázlatát. A kint éjszakázás közben a tüzérosztály éjszakai őrséget, valamint járőr szolgálatot is adott, amibe bevontak bennünket is. Az osztály ütege másnap értékelésre hajtott végre tűzfeladatokat. A parancsnokok először rögzítőpontot létesítettek, majd tűzáthelyezéseket hajtottak végre. A tűzfeladatok közben végrehajtottak egy állásváltást is, valamint a második rendszerben, kettő tűzfeladatnál a kint lévő amerikai katonák adták meg a NATO szabvány szerint a tűzmegfigyelést, valamint a parancsot a hatástűzre való áttérésre.

Péntekre már csak a hazacsoportosítás maradt hátra, melyet a hivatásos állomány 09.00-kor, míg a tisztjelöltek a kihelyezett oktatóval együtt 10.00-kor kezdtek meg.

Összességében elmondható, hogy a gyakorlat során világosan előjöttek azok a problémák, amelyek annak következtében jelentkeznek, hogy nincs elegendő állomány, illetve nincs elegendő idő és gyakorlat a kiképzésükre. Megfigyelhettük, hogy ezeket a problémákat, melyekkel a jövőben nekünk is kell foglalkozni, hogyan próbálta orvosolni a tiszti állomány.

Budapest, 2017.05.19.

Hekeli József honvéd tisztjelölt