NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Hírek

A tanszék Facebook oldala:

https://www.facebook.com/Hadtörténelem-Tanszék-Department-of-Military-History-416254845873012/

 

 2022:

Hogyan emlékezzünk a doni tragédiára?

1818. január 30-án született a 19. század legeredményesebb magyar hadvezére, Görgei Artúr

Budapest ostroma és a kitörés időzítése

Az első magyar hadügyminiszterre emlékezünk

Nők szerepvállalása az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban

Szabadság, egyenlőség, testvériség

Zrínyi Miklós születésnapja: 1620. május 3-a

„Ott lobog a nemzeti trikolor! Éljen a honvéd!”

A Magyar Hősök velünk élő emlékezete

150 éve született Pilch Jenő hadtörténész

Trianon emlékezete a Ludovika Akadémián

Válságból válságba – a ludovikás felkelés 1919. június 24-én

566 éve szól a déli harangszó a nándorfehérvári diadal emlékére

Az államalapítás és a Szent Korona

Politika és hadsereg – Haditanács a pákozdi csata előtt

Zágonyi Károlyra emlékezünk

A „Hullám” átcsap Budapest felett

 

2021:

Játék alapú tanulás/oktatás

Mikes Kelemen ezredesre emlékezünk

Megemlékezés Görgei Artúrról

Budapest ostroma és a kitörés

Lebstück Mária főhadnagy, a magyar katonahősnő

Március 15. – Magyarország „Európa védőbástyája”

Búcsúzás M. Szabó Miklós akadémikustól

Mohács kutatásának elismerése

A Szolnoki ütközettől Szent László bárdjáig

Az első komáromi csata 1848. április 26-án

gróf Zrínyi Miklós költő és hadtudós születésének évfordulója

Tábornoki kinevezés

A honvédelem Napjára

A magyar hősök emlékének őrzői

A trianoni békeszerződés évfordulójára

 

2020:

A m.kir.2. hadsereg emlékezete

Megemlékezés Görgei Artúrról

Az első komáromi csata

gróf Zrínyi Miklós költő és hadtudós születésének évfordulója

Megemlékezés Buda visszavételéről

Megemlékezés a magyar hősökről

A trianoni békediktátum hatása a magyar tisztképzésre

A Szent István csatahajó tragédiája

A hadtörténelem mindenkié

Stratégia szintű hadijáték az egyetemen

 

2019:

Austerlitz-königgratz az advent hadtörténelmi nyitánya

Lövészet történelmi fegyverekkel hadtörténelmi fakultáció

Konferencia meghívás

Az 1956-os forradalmi események emlékezete

Hadijátek az egyetemen

Pákozd csata vagy ütközet

Augusztus 29. - A kora újkori Magyar Királyság háromszoros gyásznapja

Magyarország és a II. világháború kitörése

Professzionális hadijáték-konferencián vett részt oktatónk