„A legenda bennünk tovább él”

Mély megrendüléssel tudatom Önökkel, hogy életének 89. évében 2021. június 2-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Csatári Sándor nyá. mk. vezérőrnagy, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, a Magyar Néphadsereg egykori rádióelektronikai főnöke, a Magyar Honvédség egykori haditechnikai csoportfőnöke.

Katonai pályáját 1951-ben a Zalka Máté Híradótiszti Iskolában kezdte, oktatott is ott. 1957-ben elvégezte a Leningrádi Híradó Katonai Akadémiát, majd 1978-ban a Vorosilov Vezérkari Akadémia felsőszintű akadémiai továbbképző tanfolyamát.

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Híradó Tanszékén 1957-1961 között főtanár volt, majd csapatbeosztásokat töltött be: az 5. Hadsereg híradó törzsben (1961-1974) rádiómérnök, híradófőnök technikai helyettes, híradófőnök helyettes, Magyar Néphadsereg Hátországvédelmi Parancsnokság híradófőnök (1974) volt, majd a Magyar Néphadsereg híradó csoportfőnök technikai helyettese lett (1974-1977).

1977-től 1989-ig töltötte be a Magyar Néphadsereg Vezérkar Rádióelektronikai Főnökség rádióelektronikai főnök beosztást, amely mind az ő életének, mind a Rádióelektronikai harc szolgálatnak meghatározó időszaka volt. Ebben az időszakban hozta létre a két légvédelmi rádiótechnikai zavaró zászlóalj, a 69. Önálló Rádiózavaró Zászlóalj, a Magyar Néphadsereg Rádióelektronikai Ellenőrző Központ, majd később a három hadosztályközvetlen rádiózavaró század szervezetét. Számtalan speciális elektronikai harceszköz kifejlesztése és rendszerbeállítása fűződik a nevéhez. Ez volt a szolgálat fénykora. Aktív katonai szolgálatának utolsó időszakában 1989-1991 között a Magyar Honvédség Anyagi-Technikai Főcsoportfőnökség haditechnikai csoportfőnöke, főcsoportfőnök helyettes volt. Nyugállományba vonulása után az MH ARMCOM Zrt. műszaki igazgatói munkakörét töltötte be, amíg egészsége megengedte.

Tudományos pályafutása során 1970-ben kandidátus címet, 1971-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen műszaki doktori címet, majd 1985-ben MTA doktori címet szerzett hadtudományokban. A honvédelmi miniszter megbízásából bizottsági tagként több cikluson keresztül részt vett az MTA Műszaki Tudományos Osztály Távközlési Rendszerek Bizottságában, a Nemzetközi Rádiótudományi Unió (URSI-Union Radio Scientifique Internationale) Magyar Nemzeti Bizottságban és az MTA Interkozmosz Tanács Űrtávközlési Szakbizottság kutató-fejlesztő munkák szakmai irányításában és ellenőrzésében.

1970-től folyamatosan részt vett az MTA Tudományos Minősítő Bizottság Hadtudományi Szakbizottság munkájában. Tagja volt a Magyar Hadtudományi Társaságnak, az MTA IX. Osztály hadtudományi köztestületének, több cikluson keresztül a Hadtudományi Bizottságnak.

Bíráló bizottsági elnökként, tagként és témavezetőként több doktori eljárásban is részt vett, alapító tagja volt a Katonai Műszaki Doktori Iskolának. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára volt.

Dr. Csatári Sándor nyá. mk. vezérőrnagy temetési szertartása katonai tiszteletadással 2021. július 8-án, 11.15-kor lesz a Farkasréti Temető Makovecz termében.

Tábornok Úr, Sanyi Bácsi, nyugodj békében!

Dr. Ványa László nyá. ezredes