Gyászhír

Életének 74. évében, méltósággal viselt rövid, de súlyos betegség következtében elhunyt Dr. Nagy Pál ny. mk. ezredes, a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Elektronikai Hadviselés Tanszékének egykori vezetője.

Nagy Pál 1948-ban a Tolna megyei Györkönyben született. Tanulmányait Székesfehérvárott és Budapesten végezte. Felsőfokú tanulmányait a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán 1966 és 1970 között, majd a Kijevi Felsőfokú Mérnöki Rádiótechnikai Katonai Egyetemen /KVIRTU/ 1976 és 1980 között végezte, ezt követően pedig a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett mikrohullámú szakmérnöki diplomát 1986-ban.

Egyetemi doktori címet „Az ellenséges repülőgép-fedélzeti rádiólokátorok zavarásának matematikai modellezése, jelfeldolgozó és zavarvédelmi rendszerük értékelése alapján” c. értekezésével szerzett 1988-ban, majd 1998-ban PhD oklevelét is átvette a „Távérzékelők és szenzorok alkalmazásának modellezése a parancsnoki döntéstámogatás rendszerében” c. értekezéséért.

1970-ben avatták hadnaggyá, ezt követően szakmai alegységparancsnoki, majd törzstiszti beosztásokat töltött be. 1986-ban került a katonai felsőoktatás rendszerébe, amikor kinevezték a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Rádióelektronikai Tanszék tanszékvezető helyettesévé, majd 1990-ben tanszékvezetőjévé. Az egyetemmé válás időszakában az általa vezetett oktatási egység megnevezése Elektronikai Hadviselés Tanszékre változott, melyet egészen 1997-ig vezetett. Ezt követően is a tanszék, majd a Felderítő Tanszék oktatója maradt egyetemi docensként egészen 2005-ös nyugállományba vonulásáig. Oktatási tevékenységégét ezt követően is éveken keresztül folytatta a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem óraadó tanáraként.

Katonai pályafutása során számos elismerésben, kitüntetésben részesült, 1996-ban pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét is.  

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) alapító tagja, 2001-2007 között az MHTT Felügyelőbizottságának tagja, 1990-2000 között pedig az Elektronikai és Informatikai Szakosztály elnöke is volt.

Szerető családja, katonai pályafutása, szakmai, tudományos tevékenysége mellett a sport is fontos szerepet játszott életében. Szeretett futballozni és sakkozni, amelyeknek köszönhetően fizikuma és elméje egyaránt folyamatos edzésben volt. Elvégezte a Testnevelési Főiskola Labdarúgó edzői szakát is annak érdekében, hogy az egyetemi focicsapatnak ne csak aktív játékosa, de szakmailag jól felkészült vezetője is lehessen.

Feladatait mindig a legnagyobb odaadással, a legmagasabb szintű szakmai felkészültséggel végezte.

Közéleti és sporttevékenységét nyugállományba vonulása után is aktívan folytatta. Futballozott, sakkozott és aktívan versenyzett. Csapatával eredményesen szerepelt többek között a Városok Országos Bajnokságán, a Magyar Honvédség Országos Bajnokságán, vagy a Nyugdíjasok Országos Csapatversenyében.

Elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után. Személye nem csak két lánygyermekének, rokonainak, barátainak és ismerőseinek pótolhatatlan, hanem azoknak a társadalmi közösségeknek is, ahol korábban aktív, kiemelkedő tevékenységet folytatott.

Ezredes Úr, nyugodj békében!

Dr. Nagy Pál ny. mk. ezredes búcsúztatására katonai tiszteletadással 2022. január 26-án, 15.00 órakor kerül sor a Fiumei Úti Sírkertben.

Prof. Dr. Ványa László ny. mk. ezredes

Dr. Németh András alezredes