In memoriam Németh Aranka

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Németh Aranka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék munkatársa méltósággal viselt hosszú betegség után életének 54. évében 2021. június 4-én örökre megpihent.

Németh Aranka pályafutása 1998-ban fonódott össze a katonai felsőoktatással, amikor szeptember 7-én a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Hadtáp és Pénzügyi Tanszékén kezdett dolgozni gépíró munkakörben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és jogelőd intézményeiben eltöltött csaknem 23 esztendő alatt számos szervezeti átalakításnak volt részese, így beosztásai is folyamatosan igazodtak a változó szervezeti elemek különböző adminisztrációs igényeihez. 2002 elején átkerült a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar törzsébe a kari főigazgató közvetlen alárendeltségébe főelőadói munkakörbe. 2004 és 2006 között a karon dolgozott a Tervezési és Koordinációs Osztályon, a Katonai Gépészeti Tanszéken, a Tanfolyami és Távoktatási Osztályon, az Egyetemi Központi Könyvtárban, a Dékáni Hivatalban, a Katonai Testnevelési és Sportközpontban, majd 2006 decemberében visszakerült a Tervezési és Koordinációs Osztály állományába. Ettől kezdve feladatai közé tartozott többek között a Kari Tanács üléseinek előkészítése, illetve a jegyzőkönyvek vezetése.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásának időszakában a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet Oktatástámogató Csoportjának állományába került, ahol 2018. december 31-ig tevékenykedett. Pályafutását végül az Elektronikai Hadviselés Tanszéken fejezte be, ahol 2019. január 1-je óta dolgozott.

Munkájáért több alkalommal részesült főigazgatói és rektori jutalomban, 2009-ben pedig megkapta a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát.

Változatos pályafutásának köszönhetően az elmúlt 23 évben számos kollégával került munkakapcsolatba, így a karon és jogelőd intézményeiben szinte mindenki ismerte. Jóindulatú, segítőkész maradt mindvégig, kollégáival a jó személyes és munkakapcsolat kialakítására egyaránt törekedett. Az élet megpróbáltatásait, nehézségeit igyekezett humorral kezelni, problémáit sokszor harsány személyiségével leplezni. Önzetlensége, őszintesége és hihetetlen lelki ereje tette mindenki számára szerethetővé.     

Szeretett fia és édesanyja mellett az Elektronikai Hadviselés Tanszék és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársai búcsúznak tőle mély fájdalommal szívükben.

Aranka! Nyugodj békében!

 

Dr. Németh András alezredes, tanszékvezető, egyetemi docens, HHK Elektronikai Hadviselés Tanszék