Gyászhír

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Fájó szívvel értesítjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársait, hogy Tigyi Katalin egyetemi docens életének 83. évében 2021. július 16-án elhunyt.

Tigyi Katalin 1962-től kezdődően nyugállományba vonulásáig több, mint négy évtizeden keresztül oktatott matematikát a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jogelőd intézményeinél.

Oktatói tevékenységét mindvégig a lelkiismeretesség, precízség, korrektség jellemezte. A hallgatók jobb előmenetele érdekében sok időt szánt a konzultációkra és magas színvonalú tansegédletek készítésére. Egyénisége, kedves modora, követelménytámasztása megbecsült, igazi tanáregyéniséggé tették. 

Temetésére kérésének megfelelően szűk családi körben kerül sor. A gyászoló család fájdalmában osztoznak volt munkatársai, az egyetem egykori és mai polgárai.

Dr. Pohl Árpád dandártábornok

dékán