Gyászhír

Életének 73. évében elhunyt Grósz Zoltán ny. ezredes a Katasztrófavédelmi Intézet egykori igazgatóhelyettese. A főtiszt életének nagy részét a katonai hivatásban töltötte, ám az NKE megalakulásakor meghatározó szerepe volt a katasztrófavédelmi alapképzési szak szakirányainak előkészítésében.

Grósz Zoltán ny. ezredes 1948. október 01-én született Köveskálon. Felsőfokú tanulmányait a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán végezte, utána hivatásos vegyivédelmi tisztté avatták. Később egyetemi végzettséget és radiokémikus szakképesítést is szerzett. Számos parancsnoki beosztás ellátását követően dolgozott oktatóként a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, később annak jogutódján, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. 1998-tól egyetemi adjunktus és a Vegyi- és Katasztrófavédelmi Tanszék tanszékvezető helyettese lett, majd 2000-ben a hadtudományban szerzett PhD fokozatát követően egyetemi docenssé nevezték ki. 2005-ben habilitált szintén a hadtudomány tudományágban, közben számos vezető beosztást töltött be a Vezetés- és Szervezéstudományi Karon. Volt tanszékvezető, a Kar általános dékánhelyettese, majd a Bolyai Karral történt egyesülésig a Kar ügyvezető dékánja. Nyugállományba vonulása alkalmából ezredessé lépették elő. Nyugállományú katonaként a ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Karon szintén tanszékvezetőként és intézet igazgatóként is dolgozott, évekig vezette a Vegyi- és Katasztrófavédelmi Intézetet.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem megalakulásakor közreműködött a Katasztrófavédelmi Intézet létrehozásában és annak igazgatóhelyetteseként 2017. végéig részt vett az Intézet oktatói, kutatói tevékenységének irányításában. Az Intézet által a katasztrófavédelmi szervezetek szakember utánpótlása érdekében 2013-ban indított hároméves katasztrófavédelmi alapképzési szak három szakirányának előkészítésében meghatározó szerepe volt, illetve az erre a képzésre épülő, 2016-ban bevezetett kétéves katasztrófavédelmi mesterképzési szak kidolgozását is irányította. Egyetemi oktatóként a PhD képzésben és az oktatói utánpótlás terén is jelentős szerepet vállalt. Pályafutása alatt számos doktorandusz kutatását támogatta, irányította. Sikeres témavezetői tevékenységét jól illusztrálja, hogy 10 végzett doktorandusszal büszkélkedhetett, akik közül öt az NKE, illetve jogelődjének oktatója. Témavezetőként jellemző volt rá a kutatási és gondolatszabadság támogató biztosítása. Mindig elegendő teret engedett doktoranduszainak kutatásaik megtervezésére és kivitelezésére, tudományos eredményeik gondos kimunkálására.

Emlékét tisztelettel megőrzi az NKE közössége!