NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR
 

Kegyeleti hírek

 

 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy dr. Bősze Tamás nyugállományú alezredes életének 68. évében, 2024. április 03-án elhunyt.
Életének 93. évében elhunyt Babarczy Tivadar nyugállományú ezredes, főiskolai docens, a jogelőd Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Hadtáp és Pénzügyi Szaktanszék volt tanszékvezetője.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Balásházi Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Matematika Fizika Tanszékének nyugalmazott főiskolai docense életének 81. évében 2023. augusztus 18-án elhunyt.
Életének 93. évében elhunyt Dr. Bokor Imre nyugállományú ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jogelőd intézménye, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia egyetemi tanára, a Rádióelektronikai Tanszék volt tanszékvezetője.
Életének 69. évében elhunyt Dr. Nyecsajeva Natalja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, valamint az NKE Nyelvvizsgaközpont volt tanára és vizsgáztatója.
Életének 82. évében elhunyt Szakács István, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jogelőd intézményének, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Elektronikai Tanszékének volt adjunktusa.
Életének 71. évében elhunyt Dr. Szakács Lajos nyugalmazott alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék volt tanszékvezetője.
Életének 60. évében elhunyt Dr. Kissné Akli Mária, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Híradó Tanszékének volt adjunktusa.
Életének 89. évében elhunyt Dr. Veréb Tivadar nyugállományú mk. ezredes, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola volt kiképzési osztályvezetője.
Életének 71. évében elhunyt Dr. Czuprák Ottó nyugállományú ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar volt tanszékvezetője.
Életének 87. évében elhunyt Kurusta János nyugállományú ezredes úr, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia levelező fakultás parancsnoka.
Életének 74. évében elhunyt Dr. Nagy Pál ny. mk. ezredes, a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt tanszékvezetője.
 
Életének 93. évében elhunyt Dr. Szabó József nyugállományú vezérőrnagy úr, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar jogelődjének címzetes egyetemi tanára.
Életének 77. évében, 2021. szeptember 4-én elhunyt Mészáros Lajos Ferenc nyugállományú alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Lokátortechnikai Tanszék főiskolai docense.
Életének 80. évében, 2021. szeptember 7-én elhunyt Pap Károly főiskolai docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Honvédtisztképző Kar és jogelőd intézményeinek volt oktatója.
Életének 73. évében elhunyt Grósz Zoltán ny. ezredes a Katasztrófavédelmi Intézet egykori igazgatóhelyettese.
Fájó szívvel értesítjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársait, hogy Tigyi Katalin egyetemi docens életének 83. évében 2021. július 16-án elhunyt.
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a szomorú hírt, mely szerint Ruppert József nyugállományú alezredes úr, a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt tanszékvezető helyettese, 2021. július 24-én, életének 70. évében elhunyt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Németh Aranka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék munkatársa méltósággal viselt hosszú betegség után életének 54. évében 2021. június 4-én örökre megpihent.
Fájó szívvel értesítjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársait, hogy Szakács Gabriella (korábbi nevén: Földesi Gabriella) életének 63. évében 2021. március 28-án elhunyt.
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a szomorú hírt, mely szerint Ring Mihály nyugállományú alezredes, a jogelőd Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola tanszékvezető- helyettese 2021. március 15-én, életének 86. évében elhunyt.
Mély fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk, hogy életének 81. évében elhunyt Halász László nyá. ezredes, professzor emeritus, az MTA doktora.
Életének 89. évében 2021. június 2-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Csatári Sándor nyá. mk. vezérőrnagy, az MTA doktora, a Magyar Néphadsereg egykori rádióelektronikai főnöke, a Magyar Honvédség egykori haditechnikai csoportfőnöke.
Életének 102. évében elhunyt vitéz Szepesvári Béla magyar királyi főhadnagy, nyugállományú alezredes, a magyar királyi honvéd Ludovika Akadémia 1940. július 4-én felavatott hadnagya.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Németh Aranka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék munkatársa méltósággal viselt hosszú betegség után életének 54. évében 2021. június 4-én örökre megpihent.
Fájó szívvel értesítjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársait, hogy Szakács Gabriella (korábbi nevén: Földesi Gabriella) életének 63. évében 2021. március 28-án elhunyt.
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a szomorú hírt, mely szerint Ring Mihály nyugállományú alezredes, a jogelőd Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola tanszékvezető- helyettese 2021. március 15-én, életének 86. évében elhunyt.
A járvány első hullámát éltük, terveztük a 2020/21-es tanév második szemeszterét, a doktori órák elosztását. Felmerült, hogy Szabó Miklóst meg kellene kímélni az óratartástól, akár személyes,
akár online lesz.
Életének 77. évében elhunyt Dr. Forgon Miklós nyugállományú ezredes, a jogelőd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Légvédelmi Rakéta és
Tüzér Tanszék volt tanszékvezetője.
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a tragikus hírt, mely szerint életének 79. évében, 2021. március 9-én elhunyt M. Szabó Miklós nyugállományú altábornagy, hadtörténész, az MTA rendes tagja, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rector emeritusa.
Mély megrendüléssel vettük tudomásul, hogy 2021. január 18-án, életének 89. évében elhunyt Ács Tibor nyugállományú ezredes, a hadtudomány (a Magyar Tudományos Akadémia) doktora.
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a szomorú hírt, mely szerint Koncz János nyugállományú ezredes, a jogelőd Kossuth Lajos Katonai Főiskola Társadalomtudományi Tanszék tanszékvezetője 2021. január 07-én, életének 75. évében elhunyt.
Mély megrendüléssel vettük tudomásul és osztjuk meg a szomorú hírt, mely szerint Dr. Kádas Géza, a jogelőd Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatója, tanszékvezetője, nyelvképző központ igazgatója 2021. január 08-án, életének 82. évében elhunyt.
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a tragikus hírt, mely szerint Venekei István nyugállományú alezredes úr, a jogelőd Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Hadtáp és Pénzügyi Tanszék oktatója, 2021. január 11-én, életének 102. évében elhunyt.
Prof. Dr. Vámosi Zoltán László nyugállományú alezredes úr, a jogelőd Zrínyi Miklós Katonai Akadémia volt tanszékvezetője 2020. december 01-jén, életének 77. évében elhunyt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar munkatársai búcsúznak az életének 62. évében elhunyt Vörös György volt közalkalmazott testnevelő tanártól, kiváló oktató és sportembertől, többszörös magyar tollaslabda bajnoktól.
 
 
Mély megrendüléssel osztom meg Önökkel a tragikus hírt, mely szerint Dr. Rádli Tibor nyugállományú ezredes úr 2020.10.12-én, életének 68. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.